VEMAB (Värö Entreprenad & Maskin AB) utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten åt såväl privatpersoner som företag:

 • Schaktning för grunder
 • VA-arbete
 • Trädgårdsanläggningar
 • Snöröjning
 • Dräneringar
 • Planering
 • Vägbygge
 • Plattsättning / Naturstensmurar
 • Rivningsarbeten
 • Paddock
 • Transporter, lastväxlare o kranbil
 • Enskilda avloppsanläggningar

Lång erfarenhet av branschen har gett oss bred kunskap – allt går att lösa!
Välkomna att kontakta oss för offert eller för att diskutera det Ni vill ha utfört!

Vi utför även transporter samt harförsäljning av matjord, grus, makadam och betongprodukter.